Zariadenia

Špecializujeme sa na zariadenia v týchto odvetviach:

–          spracovanie mlieka (finálny produkt: pasterizované mlieko, mliečne nápoje, jogurt, kefír, syr, tvaroh, šľahačka, smotana, a.t.ď.)

–          spracovanie ovocia (finálny produkt: surová a pasterizovaná ovocná šťava, marmeláda, džem, sirup, a.t.ď.)

–          malé pivovary (výroba vlastného piva v malých množstvách podľa špeciálnych receptúr)

Bežný denná produkcia našich zaiadení je 200 – 5000 litrov (kg),vieme však riešiť aj požiadavky na menší alebo väčší výkon

On-line  požiadavka