Zariadenia na spracovanie ovocia

Technologické zariadenia na spracovanie ovocia
– zariadenie na čistenie a krájanie jabĺk (dá sa použiť aj na hrušky a zeleninu okrúhleho tvaru)
– odkôstkovač ovocia (čerešne, višne, slivky, broskyne, atď.)
– lis na ovocie
– pasterizátor ovocných štiav
– nádoba pasterizátora sa používa aj na prípravu marmelád, džemov a ovocných koncentrátov
– plničky štiav a marmelád do fliaš a pohárov

Všetky vyššieuvedené zariadenia sú vhodné aj na spracovanie zeleniny

On-line  požiadavka